The-Party is tomorrow!

nl

Nog maar één nachtje slapen en flink wat opbouwwerk van de crew voordat we eindelijk weer de deuren van The-Party mogen openen! In alle haast en enthousiasme kan het nog wel eens voorkomen dat je wat vergeet in te pakken. Daarvoor hebben wij een handige Packlist opgesteld met de belangrijkste dingen om mee te nemen zodat je voorbereid bent op het weekend. Zorg ervoor dat je absoluut niet je ticket vergeet mee te nemen (op papier of op je smartphone) want zonder ticket kunnen wij je niet binnen laten!

Mocht je mee willen doen aan een van onze vele toffe competities, schrijf je dan van tevoren in via de “register”-link op de desbetreffende competitiepagina. Sta je al ingeschreven? Loop dan op The-Party VOOR 22:00 UUR even langs bij de crew area en meld je bij de admin van de competitie waar je aan mee wilt doen om je inschrijving te bevestigen.

Traditiegetrouw hebben wij weer een toffe, exclusieve tafelloterij waar wij toffe prijzen zullen weggeven, mede mogelijk gemaakt door SteelSeries. Prijzen worden verloot op basis van je seatnummer, die te vinden is op je tafelbriefje met je nickname erop. Bewaar deze dus goed, want dit briefje zul je nodig hebben als je seatnummer wordt opgenoemd tijdens de loterij! Kijk ook even goed naar de code die op je tafelbriefje staat. Dit is jouw unieke code om de game Minion Masters aan je Steam account toe te voegen.

Voor ons is het nog even hard doorwerken maar wij kunnen niet wachten om het feest weer van start te laten gaan. Bereid je goed voor en tot vrijdag op de vijftiende editie van The-Party NL!

Ticket
Zoals jullie gemerkt hebben, maken we vanaf dit jaar gebruik van een nieuw systeem voor onze kaartverkoop. Deze verandering betekent ook dat de entree iets anders werkt dan je gewend bent. Zorg er voor dat je je ticket op je telefoon of uitgeprint bij je hebt zodat deze bij de ingang gescand kan worden.

LET OP: Zonder een geldig scanbaar ticket (geprint of telefoon) kunnen we je niet binnen laten op het evenement!

Akkoordverklaring
Een aantal van jullie had al opgemerkt dat de akkoordverklaring die voorgaande jaren in de pre-event-check-in zat dit jaar ontbrak. Wanneer je op de start van The-Party nog jonger bent dan 18 heb je deze akkoordverklaring nodig, deze zal door jou of je ouder of voogd getekend moeten worden. Zorg er dus voor dat je deze akkoordverklaring hier downloadt en ondertekend mee neemt naar The-Party!

Rustplekken
Zoals ieder jaar willen we iedereen er op wijzen dat het aantal rustplaatsen op The Party erg beperkt is. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van deze ruimte is het enkel toegestaan om 1 persoonsluchtbedden of veldbedden te gebruiken. Om te voorkomen dat je je eigen spullen niet kwijt raakt is het verstandig om deze goed te labelen. Houd er verder rekening mee dat iedereen graag wil kunnen rusten dus neem zo min mogelijk plek in beslag in de rustruimtes. Tweepersoons luchtbedden en andere lompe zaken kunnen door de beveiliging worden verwijderd als er ruimtegebrek ontstaat.

Aankomst & Parkeren
Rond de opening van het evenement kan het erg druk zijn. We willen jullie vragen om hier rekening mee te houden door eventueel iets later aan te komen of anders in ieder geval zo kort mogelijk gebruik te maken van de laad- en losplaatsen. Auto’s die onbeheerd op deze plaatsen blijven staan, kunnen een bekeuring krijgen en worden misschien zelfs verwijderd! Zorg er dus voor dat je niet voor een nooddeur parkeert en dat er altijd iemand bij je auto blijft. Informatie over parkeren gedurende het evenement vind je hier.

en

Only one more night to go and a lot of preparation from our crew before we can finally open the doors to The-Party! It might just happen that you forget a few things in all your hurry and excitement. To remedy that we have  compiled a nice Packlist listing the most important things to bring with you and be prepared for the upcoming weekend. Definitely don’t forget about your personal ticket (either on paper or smartphone), because without a valid ticket we can’t let you through!

If you want to participate in one of our many competitions, sign up in advance using the “register”-link on the competition page of your choice. Already signed up? Then all you need to do is confirm your participation with the admin of the competition you want to play in. Be sure to do this BEFORE 10 pm, after which we will close the register-links.

Traditionally we will also host an exclusive table lottery with some cool prizes to give away, sponsored by SteelSeries. Your seatnumber is your raffle ticket, which you can find on the note at your table. Don’t throw this away, you’ll need this note when we call your seatnumber during the lottery! The code on your table note is your unique code to add the game Minion Masters to your Steam account.

We still have a few to things to set up and prepare for tomorrow but we can’t wait to get this party started! See you tomorrow at the fifteenth edition of The-Party NL!

Ticket
As you might have noticed we’re working with a new system for our ticketsale. This change also means entry to The-Party will be different than you’re used to. Be sure to have your ticket printed or ready on your smartphone to have it scanned at the entrance.

Attention: We can’t let you enter the venue without a valid ticket.

Authorization
The authorization form for minors at the start of The-Party can be found via this link. Have your parents or guardian sign it in advance and don’t forget to bring it with you.

Resting area
Just like every year, we want to notify all our visitors that we only have a limited resting area available. To make sure as many people can use this area we must advise to use mattresses or beds made for one person. To prevent losing any of your belongings, labeling your stuff is a good start. Keep in mind everyone prefers a good night’s rest so don’t take up too much space. Two-person airmattresses or anything too big for our resting area could be removed by security.

Arrival and Parking
The opening of the event is usually a very busy time. We ask you to keep this in mind by arriving a bit later when the dust has settled or to spend as less time at the docking area. Unattended cars in this area could be fined or towed. So don’t park in front of an emergency escape exit and your car is always attended by someone. For more information on parking during the event, click this link.

About Chris Tempels

Sir Writes-a-lot. Likes beer and his beard. Is from Brabant jongu.